Figur 2.

 

Akupunktur utvecklades i Kina för mer än 3000 år sedan. Efter dess introduktion i Sverige under 70-talet har här, liksom i övriga Europa, intresset för denna behandlingsform ständigt ökat. Redan 1979 vid The Health Organization (WHO) Interregional Seminar in Beijing (Peking) godkänner Världshälsoorganisationen WHO akupunktur som behandling för ett 50-tal olika åkommor.  Mångtusenårig praktisk erfarenhet och modern forskning har visat att akupunktur är en effektiv behandlingsform, som inte bara behandlar smärtsymptom. Genom akupunkturbehandlingen stimuleras bestämda punkter på kroppen. På detta sätt kan man påverka olika organ och funktioner i kroppen, och reglera (harmonisera) olika obalanser i energiflödet (Meridianer 经络), därför att akupunktur används för en rad olika sjukdomstillstånd. Med akupunktur kan behandling av sjukdomar ske utan att skadliga biverkningar förorsakas. Längs kroppens meridianer, energibanor, finns omkring 500 akupunkturpunkter enligt TCM, var och en med sin specifika funktion  kopplade till olika organ.

Figur 2. Akupunktur är en mångtusenårig kinesisk läkekonst som utövas världen över. Akupunktur är en accepterad behandlingsform för bland annat smärta och sjukdom. Ett antal fina (ca 0,25 mm) nålar sticks med en vridande rörelse in i eller genom huden och får sitta kvar under behandlingsseansen.

Akupunktur är en alternativmedicinsk och medicinsk behandlingsmetod som härstammar från TCM. Ett antal fina (ca 0,25 mm) nålar sticks med en vridande rörelse in i eller genom huden och får sitta kvar under behandlingsseansen. Behandlingen går till så att nålen sticks in på ett noga beskrivet ställe på kroppen och förs ner till ett bestämt djup där patienten skall känna en speciell känsla som kallas "deqi". Vid nålstickning kan det kännas varmt, kallt, tynande, stickande, pulserande eller kittlande. Genom att snurra nålen och/eller göra vertikala rörelser kan man uppnå det som behandlingen syftar till. Nålarna sitter ofta i runt 30 minuter.

 

Figur 2.