Akupressur är att trycka på akupunkturpunkter i syfte att påverka kroppens energiflöde (Figur 9). Akupressur innebär att påverka akupunkturpunkter längs kroppens meridianer med hjälp av tryck i stället för med nålar, moxa (örtbränning) eller annat medel. Trycket utövas vanligen med fingrarna. Akupressur ingår som en del i många behandlingssystem från Kina och Japan som har den kinesiska människobilden som grund. Akupressur-metoden har på senare år främst utvecklats av japanska massörer. Det är en vanlig metod för t.ex. allmän energistimulering och självbehandling. Några i Sverige kända metoder där akupressur ingår som en väsentlig teknik är energimassage, Jin Shin Do, Jin Shin Jyutsu och shiatsu.

Figur 9. Akupressur kallas ibland för akupunktur utan nålar och bygger på samma teori som akupunktur. Men istället för att påverka meridianernas akupunktur med nålar så trycker man på dem med fingrarna för att stimulera energiflödet i meridianerna och för att påverka de inre organen. På detta sätt kan man behandla många av de vanligaste sjukdomarna inklusive smärta.