Kinesisk Akupunktur Center i Malmö
  Hem Om oss Kontakt Kontakt oss
  Vi behandlar:
Rygg, nack- och ledbesvär
Huvudvärk, migrän och övriga smärtor
Klimakteriebesvär och menstruationsbesvär
Ofrivillig barnlöshet
Allergi, astma, eksem
Matsmältningsbesvär, magkatarr, diarrè & förstoppning
Tinnitus
Nervsmärtor, bältros och trigeminus neuralgi (=ansiktsförlamning)
Övervikt, rök - och alkoholavvänjning
Hjärt- och hjärnsjukdomar, högt blodtryck
Allergi, astma, eksem
Stress, trötthet, depressioner och sömnstörningar
Akupunktur är en urgammal kinesisk behandlingsmetod vilken används för en rad olika sjukdomstillstånd för att reglera qi, att återskapa kroppens naturliga energibalans samt att få igång kroppens självläkande förmåga. Behandlingen ges av en kvalificerad TCM-läkare (TCM = Traditional Chinese Medicine) . TCM-läkaren sticker in små, mycket tunna sterila nålar på bestämda punkter i huden varvid nervtrådar stimuleras. Patienten kan känna ett litet stick och därefter en svag kramp eller ömhet. Akupunktur påverkar
allmäntillståndet och ger homeostas/jämnvikt i kroppens funktioner. Vi brukar kombinera akupunktur, Tui Na massage och akupressur för att behandla patienter. 

Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) (传统中医)

I TCM, anser vi att hälsa bygger på balans av dessa två typer av energi, Yin och Yang (Figur 4). De är motsatta energityper som är beroende av varandra. Yin och Yang samspelar med varandra hela tiden. När de kommer i dynamisk balans, uppnår våra kroppar sina normala fysiologiska tillstånd. När jämvikt störs, visar det sig som ett patologiskt tillstånd. Därför är återställd jämvikt det huvudsakliga medlet för att behandla sjukdomar.

Figur 4. Yin och Yang (阴和阳). De båda krafter som inverkar på allt är inte två oförenliga poler: i varje yin finns också yang, i varje yang finns yin.Yang betyder ljus ( aktiv). Yin betyder skugga ( passiv).Yin och yang är det gamla kinesiska tänkandets båda motsatta principer efter vilka alla ting och företeelser i världen är ordnade.

I TCM, finns det fyra grundläggande antaganden: 1. Människan är en del av naturen; 2. Människa / Natur samspelar; 3. Hälsa / sjukdomar är resultat av hela kroppens samordnade funktioner; 4. Förebygga åtgärder.  Kinesisk diagnos / Traditionell kinesisk diagnos har minst fyra steg. 1. se  2. lyssna 3. lukta 4. fråga, enligt yin och yang eller andra teorier. Diagnos med sjukdomshistoria samt att titta på tunga och pulsdiagnostik (Figur 5) och noggrann undersökning.

Figur 5. Pulsdiagnostik (切诊). En erfaren läkare kan använda sig av pulsdiagnostik för att bekräfta en redan ställd diagnos, som man kommit fram till kliniskt eller med hjälp av laboratorieprov.

Traditionell kinesisk medicin eller TCM efter engelskans ”traditional Chinese medicine” (kinesiska: 中医 eller 中药学, pinyin: Zhongyi resp. Zhongyaoxue) är ett samlingsnamn för flera sorters traditionella behandlingsformer som har sina rötter i Kina men också är mycket vanliga i andra östasiatiska länder som Japan, Korea och Vietnam, och som idag återfinns i de flesta andra länder, i regel då som alternativ till mer etablerad läkekonst.Traditionell kinesisk medicin (TCM) har använts i tusentals år för diagnoser, behandling, prevention och rehabilitering i Kina och östra Asien. Exempel på terapiformer inom TCM: Akupunktur(針疚); Tuina, medicinsk massage (推拿) och Akupressur (穴位按摩);  Moxibustion, örtbränning (艾炙) (Figur 6); Koppning(拔罐)(Figur 7); Örtmedicin (中药); Qigong (氣功); Taijiquan, skuggboxning (太極拳); Guasha, skrapning (刮痧) och Matterapi (飲食療法).

Figur 6. Moxibustion, örtbränning (艾炙). En bit av örten moxa (gråbo) bränns direkt på nålens topp eller på hud för att sätta fart på cirkulationen av qi och blod. Det fungerar bra vid vissa typer av astma, bronkit, artrit, reumatism och vid dålig cirkulation.

Figur 7. Koppning(拔罐). Akupunkter stimuleras genom att ett vakum skapas med hjälp av koppar i glas. Koppning används exempelvis mot ryggproblem, sträckningar och vävnadsskador.

Tui Na massage 推拿

Vanliga frågor och svar om akupunktur

Vad bör jag tänka på före och efter en behandling?
Du ska äta innan en behandling – gå aldrig på akupunktur på tom mage. Drick inte kaffe eller cocacola och ät inte choklad två timmar innan behandlingen, då blir effekten sämre och kan till och med utebli.
Det är vanligt att man känner sig trött eller dåsig efter behandlingen. I vissa fall kan yrsel, illamående, svettning eller blodtrycksfall uppkomma. Det är olämpligt att köra bil längre sträckor i direkt anslutning till behandlingen.


Hur känns det?
När nålen går genom huden sticker det till. Vid aktivering, d.v.s. då behandlaren snurrar på nålen, upplevs en speciell känsla. Känslan kan beskrivas som ett tryck, domning, fyllnadskänsla, träningsvärk, värme eller kyla.


Vad kan akupunkturen hjälpa?
Akupunktur påverkar allmäntillståndet och ger homeostas/jämnvikt i kroppens funktioner. Vetenskapligt är hittills bevisat: Lokalt runt nålarna stimuleras läkning genom ökat blodflöde och utsläpp av speciella ämnen (neuropeptider). Kroppens egna smärtstillande ämnen, bl.a. endorfiner, frisätts, vilket gör att känsligheten för smärta minskar. Smärtimpulser i nervbanor till hjärnan blockeras delvis. Sjukdomsbehandling är en del av akupunkturen och gäller både vid kroppslig såväl som själslig ohälsa. Behandlingsområdena är av mycket skiftande slag och av ett stort antal tillstånd eftersom akupunkturen påverkar hela kroppen. Några områden är smärtor, allergier, inflammationer, hormonella obalanser med flera sjukdomar och tillstånd.


Hur många behandlingar krävs med akupunktur?
Varje person behandlas utifrån sitt tillstånd, symtom/kroppstecken. Behandlingsupplägget är beroende av många saker såsom problemets storlek, hur detta uppkommit, hur länge det har funnits och personens övriga hälsa och livsstil. Mycket förenklat beskrivet behövs 5 behandlingar för lindriga skador, 10-15 eller fler vid svårare sjukdomar. Vid kroniska sjukdomar kan enstaka stödbehandlingar ges månads- eller kvartalsvis efter avslutad behandlingsåtgärd.


Vilka är riskerna med akupunkturbehandling?
Eftersom akupunkturen stimulerar kroppens eget försvar och homeostas (jämvikt) är skadorna försumbara eller mycket små om akupunktur utförs av TCM-läkare. Ibland kan den behandlade uppleva kortare stegring av ett symptom såsom ökad svettning efter behandling. Detta är dock snabbt övergående och skall ej ses som farlig biverkan för kroppen.


Kan min läkare skriva en remiss till en akupunktör och landstinget betala?
Vi får remisser från läkare för att behandla patienter med akupunktur. Remisserna kan dock vanligtvis inte nyttjas inom landstingen då de ställs till oss där ingen ersättning betalas ut av landstinget för behandling. Om en patient blir hjälpt av traditionell akupunktur kan patienten själv pröva att få behandlingen betald av landstinget genom att visa på behandlingens hjälpande verkan.

Kurs  (课程)

Grundkurs i akupunktur för behandling av smärta
2 halvdagar. Eftermiddag dag 1 och förmiddag dag 2. Kursen innefattar såväl grundläggande teori som praktik. Deltagarna ska kunna utföra akupunkturbehandling enligt västerländsk inriktning vid akuta och kroniska smärttillstånd samt integrera behandlingen med övriga behandlingar och rehabiliteringsåtgärder. Säkerhetsaspekter betonas.
Pris Pris 3.900:- moms free

Kommentarer från kursdeltagare:
Kursen vänder sig till nybörjare utan tidigare erfarenhet av akupunktur. Den kombinerar traditionell kinesisk medicin och västerländsk läkekonst. Doktor Chai har med sin mångåriga erfarenhet utvecklat sin specialnålsteknik som är lätt att förstå och lära sig. Den kallas Trenålsbehandlingen och är resultatet av 40 års erfarenhet. /X. Johansson

Jag kan verkligen säga att det var en bra grund kurs, den väcker ditt intresse för ett alternativt tänk, vilket känns logiskt men också advancerat, fick bra säkerhets information hurvida nålarna ska används! /Joakim Lindström

Det var en mycket bra start för att kunna börja med, och läsa mer om akupunktur. Chun Ming var noggrann och poängterade viktiga saker. Det känns absolut som att nya dörrar öppnats och det väcker en nyfikenhet om vidare kunskaper!! Jag skulle gärna gå en fortsättning! /Jenny Nilsson


Grundkurs i Tui Na massage och akupressur för behandling av rygg-, nack- och ledbesvär
2 halvdagar. Eftermiddag dag 1 och förmiddag dag 2. Kursen innefattar såväl grundläggande teori som praktik. Deltagarna ska kunna utföra Tui Na massage och akupressur för att behandla rygg-, nack- och ledbesvär etc.
Pris 3.900:- moms free
Anmälan och information:
Chun-ming Chai, Kinesisk akupunktur center.
Tel: 040-192703
Mail: info@akupunktur-malmo.se
www.akupunktur-malmo.se

Kontakt oss: Dr. Chai / Dr. Wan Tel: 040-192703, 076-3490905 E-mail: info@akupunktur-malmo.se
———————————————————————————————————————————————————————————————