Figur 3.

Meridianer är inom österländsk medicin de påstådda linjeformade system med kanaler under huden där "energin" Qi sägs flöda (Figur 3). Meridianerna delas in i huvudgrupperna yin och yang. Qi-energin förmodas flöda genom kroppen via de totalt 12 meridianer och 8 mai i kroppen. Till varje meridian sägs också höra ett visst organ eller en psykisk och fysisk funktion, och ett applicerat tryck på en punkt utmed en meridian sägs stimulera flödet av Qi genom den meridianen.

En central tanke inom TCM, likaväl som inom asiatiskt tänkande är att tillvaron skall vara i balans. Förhållandet mellan yin och yang symboliserar denna balans. En annan bärande tanke är att kroppen innehåller energibanor ”meridianer”, där livsenergi ”Qi” flödar. Störs detta flöde uppstår obalans/sjukdom. Syftet med behandlingen är att reglera qi, att återskapa kroppens naturliga energibalans samt att få igång kroppens självläkande förmåga. Regelbunden behandling förebygger ohälsa och ökar livskvaliten.

Figur 3. Meridianer (经络)。 Inom traditionell kinesisk medicin anser man att meridianer är små kanaler, eller banor i kroppen. Man kan inte se dem, men man känner till dem ändå. Meridianerna transporterar Qi till varje del i kroppen för att nära cellerna med livsenergi.

Figur 3.