Kinesisk Akupunktur Center i Malmö
  Hem Hem Kontakt Om oss
Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) (传统中医)

I TCM, anser vi att hälsa bygger på balans av dessa två typer av energi, Yin och Yang (Figur 4). De är motsatta energityper som är beroende av varandra. Yin och Yang samspelar med varandra hela tiden. När de kommer i dynamisk balans, uppnår våra kroppar sina normala fysiologiska tillstånd. När jämvikt störs, visar det sig som ett patologiskt tillstånd. Därför är återställd jämvikt det huvudsakliga medlet för att behandla sjukdomar.

Figur 4. Yin och Yang (阴和阳). De båda krafter som inverkar på allt är inte två oförenliga poler: i varje yin finns också yang, i varje yang finns yin.Yang betyder ljus ( aktiv). Yin betyder skugga ( passiv).Yin och yang är det gamla kinesiska tänkandets båda motsatta principer efter vilka alla ting och företeelser i världen är ordnade.

I TCM, finns det fyra grundläggande antaganden: 1. Människan är en del av naturen; 2. Människa / Natur samspelar; 3. Hälsa / sjukdomar är resultat av hela kroppens samordnade funktioner; 4. Förebygga åtgärder.  Kinesisk diagnos / Traditionell kinesisk diagnos har minst fyra steg. 1. se  2. lyssna 3. lukta 4. fråga, enligt yin och yang eller andra teorier. Diagnos med sjukdomshistoria samt att titta på tunga och pulsdiagnostik (Figur 5) och noggrann undersökning.

Figur 5. Pulsdiagnostik (切诊). En erfaren läkare kan använda sig av pulsdiagnostik för att bekräfta en redan ställd diagnos, som man kommit fram till kliniskt eller med hjälp av laboratorieprov.

Traditionell kinesisk medicin eller TCM efter engelskans ”traditional Chinese medicine” (kinesiska: 中医 eller 中药学, pinyin: Zhongyi resp. Zhongyaoxue) är ett samlingsnamn för flera sorters traditionella behandlingsformer som har sina rötter i Kina men också är mycket vanliga i andra östasiatiska länder som Japan, Korea och Vietnam, och som idag återfinns i de flesta andra länder, i regel då som alternativ till mer etablerad läkekonst.Traditionell kinesisk medicin (TCM) har använts i tusentals år för diagnoser, behandling, prevention och rehabilitering i Kina och östra Asien. Exempel på terapiformer inom TCM: Akupunktur(針疚); Tuina, medicinsk massage (推拿) och Akupressur (穴位按摩);  Moxibustion, örtbränning (艾炙) (Figur 6); Koppning(拔罐)(Figur 7); Örtmedicin (中药); Qigong (氣功); Taijiquan, skuggboxning (太極拳); Guasha, skrapning (刮痧) och Matterapi (飲食療法).

Figur 6. Moxibustion, örtbränning (艾炙). En bit av örten moxa (gråbo) bränns direkt på nålens topp eller på hud för att sätta fart på cirkulationen av qi och blod. Det fungerar bra vid vissa typer av astma, bronkit, artrit, reumatism och vid dålig cirkulation.

Figur 7. Koppning(拔罐). Akupunkter stimuleras genom att ett vakum skapas med hjälp av koppar i glas. Koppning används exempelvis mot ryggproblem, sträckningar och vävnadsskador.

Kontakt oss: Dr. Chai / Dr. Wan Tel: 040-192703, 076-3490905 E-mail: info@akupunktur-malmo.se

———————————————————————————————————————————————————————————————