Kinesisk Akupunktur Center i Malmö
  Hem Hem Kontakt Om oss
Vanliga frågor och svar om akupunktur

Vad bör jag tänka på före och efter en behandling?
Du ska äta innan en behandling – gå aldrig på akupunktur på tom mage. Drick inte kaffe eller cocacola och ät inte choklad två timmar innan behandlingen, då blir effekten sämre och kan till och med utebli.
Det är vanligt att man känner sig trött eller dåsig efter behandlingen. I vissa fall kan yrsel, illamående, svettning eller blodtrycksfall uppkomma. Det är olämpligt att köra bil längre sträckor i direkt anslutning till behandlingen.


Hur känns det?
När nålen går genom huden sticker det till. Vid aktivering, d.v.s. då behandlaren snurrar på nålen, upplevs en speciell känsla. Känslan kan beskrivas som ett tryck, domning, fyllnadskänsla, träningsvärk, värme eller kyla.


Vad kan akupunkturen hjälpa?
Akupunktur påverkar allmäntillståndet och ger homeostas/jämnvikt i kroppens funktioner. Vetenskapligt är hittills bevisat: Lokalt runt nålarna stimuleras läkning genom ökat blodflöde och utsläpp av speciella ämnen (neuropeptider). Kroppens egna smärtstillande ämnen, bl.a. endorfiner, frisätts, vilket gör att känsligheten för smärta minskar. Smärtimpulser i nervbanor till hjärnan blockeras delvis. Sjukdomsbehandling är en del av akupunkturen och gäller både vid kroppslig såväl som själslig ohälsa. Behandlingsområdena är av mycket skiftande slag och av ett stort antal tillstånd eftersom akupunkturen påverkar hela kroppen. Några områden är smärtor, allergier, inflammationer, hormonella obalanser med flera sjukdomar och tillstånd.


Hur många behandlingar krävs med akupunktur?
Varje person behandlas utifrån sitt tillstånd, symtom/kroppstecken. Behandlingsupplägget är beroende av många saker såsom problemets storlek, hur detta uppkommit, hur länge det har funnits och personens övriga hälsa och livsstil. Mycket förenklat beskrivet behövs 5 behandlingar för lindriga skador, 10-15 eller fler vid svårare sjukdomar. Vid kroniska sjukdomar kan enstaka stödbehandlingar ges månads- eller kvartalsvis efter avslutad behandlingsåtgärd.


Vilka är riskerna med akupunkturbehandling?
Eftersom akupunkturen stimulerar kroppens eget försvar och homeostas (jämvikt) är skadorna försumbara eller mycket små om akupunktur utförs av TCM-läkare. Ibland kan den behandlade uppleva kortare stegring av ett symptom såsom ökad svettning efter behandling. Detta är dock snabbt övergående och skall ej ses som farlig biverkan för kroppen.


Kan min läkare skriva en remiss till en akupunktör och landstinget betala?
Vi får remisser från läkare för att behandla patienter med akupunktur. Remisserna kan dock vanligtvis inte nyttjas inom landstingen då de ställs till oss där ingen ersättning betalas ut av landstinget för behandling. Om en patient blir hjälpt av traditionell akupunktur kan patienten själv pröva att få behandlingen betald av landstinget genom att visa på behandlingens hjälpande verkan.

Kontakt oss: Dr. Chai / Dr. Wan Tel: 040-192703, 076-3490905 E-mail: info@akupunktur-malmo.se
———————————————————————————————————————————————————————————————